قابل توجه علاقمندان به حضور در نمایشگاهها

لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند .شماره حساب و مبلغ فیش و نحوه ارسال آن در آیین نامه آمده است

فراخوان ثبت نام در نمایشگاههای گردشگری خارجی
نظر به واگذاری اجرای چهار نمایشگاه Jata 2016 ژاپن،Top Resa2016 فرانسه ،Messe Wien 2017 اتریش و Fitur2017 اسپانیا به این کانون  در سال جاری از سوی معاونت گردشگری، به استحضار می رساند کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جهت انجام برنامه ریزی و اجرای دقیق و موفق نمایشگاههای مذکور فراخوان ثبت نام و مشارکت فعالان صنعت گردشگری را آماده و بر روی سایت نمایشگاههای کانون persiavisit.ir قرار داده است، زمان ثبت نام  از ابتدای خردادماه تا پایان مورخ30/ 3 / 95 می باشد. به پیوست فراخوان آمده است.