قابل توجه علاقمندان به حضور در نمایشگاهها

لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند .شماره حساب و مبلغ فیش و نحوه ارسال آن در آیین نامه آمده است

تقویم نمایشگاه ها

1395/3/4

--------

1395/3/4

-----------

ثبت نام
 
لطفا با توجه به ثبت نام هر نمایشگاه ابتدا از طریق منوی نمایشگاهای داخلی و خارجی
پیش ثبت نام خود را انجام دهید. پس از تایید کارشناسان و دریافت نام و رمز عبور از طریق این صفحه ثبت نام خود را کامل نمائید.