قابل توجه علاقمندان به حضور در نمایشگاهها

لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند .شماره حساب و مبلغ فیش و نحوه ارسال آن در آیین نامه آمده است

تقویم نمایشگاه ها

1395/3/4

--------

1395/3/4

-----------

تقویم نمایشگاهها گردشگری 2018-2019

نمایشگاه اکسپوی شیان چین 16 الی 19 شهریور ماه 1397

نمایشگاه جاتای ژاپن 2018 30 شهریور الی 2 مهرماه 1397
نمایشگاه تاپ ریزای فرانسه 2018 3 الی 6 مهرماه 1397
نمایشگاه آرتیجیانای میلان 2018 11 الی 19 آذرماه 1397

نمایشگاه گردشگری وین 2019 الی21الی 24 دیماه 1397
نمایشگاه فیتور اسپانیا2019   3الی 7 بهمن 1397