قابل توجه علاقمندان به حضور در نمایشگاهها

لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند .شماره حساب و مبلغ فیش و نحوه ارسال آن در آیین نامه آمده است

تقویم نمایشگاه ها

1395/3/4

--------

1395/3/4

-----------

فراخوان ثبت نام در نمایشگاههای گردشگری خارجی
نظر به واگذاری اجرای دو نمایشگاه  اکسپوی شیان در چین،Top Resa2018 فرانسه ،   به این کانون  در سال جاری از سوی معاونت گردشگری، به استحضار می رساند کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جهت انجام برنامه ریزی و اجرای دقیق و موفق نمایشگاههای مذکور فراخوان ثبت نام و مشارکت فعالان صنعت گردشگری را آماده و بر روی سایت نمایشگاههای کانون persiavisit.ir قرار داده است، زمان ثبت نام  از ابتدای تیرماه تا پایان مورخ10/ 4/ 97 می باشد