قابل توجه علاقمندان به حضور در نمایشگاهها

لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند .شماره حساب و مبلغ فیش و نحوه ارسال آن در آیین نامه آمده است

21 الی 24 دیماه

21 الی 24 دیماه
تاريخ برگزاري نمايشگاه : - 21 الی 24 دیماه
افتتاحيه: 21 دیماه
اختتاميه: 24 دیماه
نوع نمايشگاه :Trade-Public
شرکت برگذار کننده :Reed Exhibitions Messe Wien
آدرس محل برگزاري نمايشگاه:Messe Wien Exhibiton & Congress Center
دوره : 13
مهلت ثبت نام : 10 الی 30 مهرماه