قابل توجه علاقمندان به حضور در نمایشگاهها

لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند .شماره حساب و مبلغ فیش و نحوه ارسال آن در آیین نامه آمده است

نمایشگاه صنایع دستی میلان 2017

نمایشگاه صنایع دستی میلان 2017
تاريخ برگزاري نمايشگاه :2 دسامبر - 11 آذر
افتتاحيه: 2 دسامبر-11 آذرماه
اختتاميه: 19 آذر-10 دسامبر
نوع نمايشگاه :صنایع دستی-سوغات-
شرکت برگذار کننده :2 الی 10 دسامبر
آدرس محل برگزاري نمايشگاه:رو فیرا
دوره : 22
مهلت ثبت نام : 30 مهرماه