مدارک مورد نیاز سفارت اسپانیا جهت اخذ ویزا

1-تکمیل فرم ویزا سفارت همراه با عکس

2-هزینه مصاحبه 

3-پرینت وقت سفارت

4-دعوتنامه از شرکت اسپانیایی

5-رزرو هتل و رزرو پرواز با تاریخ یکسان

5- بیمه مسافرتی برای مدت سفر کل اطلاعات درج شده  در بیمه نامه باید به زبان انگلیسی باشد

6-مدارک شغلی ،نامه معرفی از محل کار با تضمین هزینه های سفر و تضمین بازگشت

7-فیش حقوقی -بیمه کاری

8-مدارک ثبت شرکت (روزنامه رسمی یا  جواز آگهی کسب

برایبازنشستگان مدارک بازنشستگی فیش حقوقی

9-ریز گردش حساب بانکی شش ماهه و نامه تمکن مالی از بانک هر دو انگلیسی باشند و هر دو از یک حساب باشند.

10-سند ملکی - اختیاری است

11-ترجمه شناسنامه تمامی صفحات

12-کپی تمامی صفحات استفاده شده گذرنامه فعلی  به صورت مجزا  در سایز آچار 

13-کپی از تما صفحات استفاده شده گذرنامه قبلی در سایز آچار

14-اصل گذرنامه امضا شده

15-اصل مدارک 

شایان ذکر است که مدارکی همچون شناسنامه سند ملکی و.. که قابلیت تغییر دارند نباید بیش از 6 ماه از ترجمه آنها گذشته باشد.

پاسپورت می بایست دارای حداقل دو صفحه ی خالی به غیر از صفحه ی چهار باشد، و از تاریخ بازگشت از سفر به مدت سه ماه معتبر باشد