تقویم نمایشگاهها گردشگری 2020-2021


نمایشگاه گردشگری بین المللی تاپ رزا پاریس - فرانسه   17 الی 20 نوامبر  27 الی 30 آبان 1399 
  نمایشگاه گردشگری بین المللی فیتور- اسپانیا     19 الی 23 ماه  می  2021  - 29 اردیبهشت الی 2 خرداد  1400 
  نمایشگاه گردشگری بین المللی آی تی بی  برلین – آلمان   10 الی 14 مارس 20 الی 24 اسفند 1399