توجه

 علاقه مندان به حضور در نمایشگاههای خارجی لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند

 

آمار فیتور 2022

آمار نمایشگاه گردشگری بین المللی فیتور2022

29 دی لغایت 3 بهمن ماه  1400

فضای نمایشگاه( متر مربع )

136332

فضای کل نمایشگاه

56831

فضای اصلی نمایشگاه

شرکت کننده گان   

8367

غرفه داران و شرکاء

                           570                

غرفه داران

81193

شرکت کنندگان و بازدید کنندگان تجاری 

30000

عموم

4016 از 43 کشور

ژورنالیست

127

تعداد کشور

حضور متخصصین بر اساس نوع فعالیت

9,1%

آژانسهای مسافرتی

4,5%

انجمنهای تجاری

4,3%

شرکتهای خدماتی

6%

هتلها و اقامتگاهها

0,3%

نشستها ، کنگره و سمینار

16%

تکنولوژی و فناوری

11,8%

تور اپراتور

6,4%

رسانه های مسافرتی

12,9%

انجمنهای گردشگری درون مرزی و برون مرزی

14,4%

سازمانهای رسمی اسپانیایی

9,1%

خدمات درون مرزی

4,3%

شرکتهای حمل و نقل 

0,9%

فرهنگی  و اوقات فراغت

حضور بازدیدکنندگان تجاری بر اساس نوع فعالیت شرکتهای مربوطه

14,7%

آژانسهای مسافرتی

3,4%

انجمنهای مسافرتی 

15,1%

شرکتهای خدماتی

13%

هتلها و اقامتگاهها

2,9%

نشستها و کنگره

4,9%

فناوری و تکنولوژی

8,4%

تور اپراتور

4,2%

رسانه های مسافرتی

8,7%

فرهنگی  و اوقات فراغت

3%

انجمنهای گردشگری درون مرزی و برون مرزی

7,4%

سازمانهای رسمی اسپانیایی

4,1%

خدمات درون مرزی

4,5%

رستوران و کترینگ

5,7%

حمل و نقل

بازدید کنندگان تجاری بر اساس عناوین شغلی

 

40%

مدیرعامل و رئيس

29%

مدیر فروش و بازاریابی

20%

مسئولین و مجریان فروش

11%

کارمندان دفتری

 

 

 

 

بازدیدکنندگان تجاری بر اساس بازار منطقه جغرافیایی

45%

اسپانیا

5%

آفریقا

17%

آمریکا

6%

آسیا و اقیانوسیه

23%

اروپا

4%

خاورمیانه

 

بازدید تجاری بر اساس نوع تخصص و علایق

13,6%

آژانسهای مسافرتی

3,9%

 

انجمنهای مسافرتی 

6,6%

شرکتهای خدماتی

15,3%

هتلها و اقامتگاهها

3,5%

نشستها و کنگره

4,2%

فناوری و تکنولوژی

11%

تور اپراتور

2,8%

رسانه های مسافرتی

7,7%

فرهنگی  و اوقات فراغت

7,5%

انجمنهای گردشگری درون مرزی و برون مرزی

7,7%

سازمانهای رسمی اسپانیایی

6,6%

خدمات درون مرزی

4,9%

رستوران و کترینگ

4,7%

حمل و نقل