توجه

 علاقه مندان به حضور در نمایشگاههای خارجی لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند

 

معیارهای ارزیابی جوایز بهترین غرفه ها و غرفه پایدارسال 2020 نمایشگاه گردشگری بین المللی فیتور


1- حرفه ای بودن
2- چینش  غرفه بر اساس معیارهای بازاریابی ( تا چه اندازه نیازهای بازاریابی محصول خود را برآورده می کند)
3- مهارت های ارتباطی و تبلیغاتی
( با توجه به اینکه چگونه غرفه  بر اساس محصول به خوبی شناسایی می شود).
4- طراحی ( به ویژه برجسته کردن درجه اصالت و نوآوری) 
5- پایداری  (امسال یکی از نقاط ارزیابی شرکت ها  ، )sustainable