پروتکل های بهداشتی جدید FITUR 2022

 

پروتکل های بهداشتی جدید  FITUR 2022

غرفه دار محترم:

همانطور که ما برای FITUR 2022 در ژانویه آینده آماده می شویم، می خواهیم به شما اطلاع دهیم که الزامات زیر را به پروتکل های بهداشتی اضافه کرده ایم که برای همه افرادی که در نمایشگاه حضور دارند اعمال می شود:

- شهروندان اتحادیه اروپا: گواهی واکسیناسیون الزامی است

- اتباع کشور ثالث: شرایط فعلی اسپانیا برای ورود به این کشور (کد QR سلامت سفر اسپانیا (.

از شرکت کنندگانی که قادر به ارائه این گواهی ها نیستند، خواسته می شود که نتیجه آزمایش آنتی ژن منفی را ارائه دهند.

این نمایشگاه در اسپانیا برگزار می شود، کشوری با واکسیناسیون بالا - 80 درصد جمعیت کاملاً واکسینه شده اند - و این پروتکل مکمل اقداماتی است که قبلاً اعلام شده است و شامل: یک سیستم تهویه پیشرفته و قدرتمند برای جلوگیری کامل از هوای برگشتی و سیستم تصفیه هوا که هر بیست دقیقه یکبار هوا را به طور کامل تجدید می کند، یک ویژگی اساسی و حیاتی برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، سازماندهی جریان های مردمی و چیدمان فضاها برای اطمینان از فاصله گذاری بین فردی ایمن. نظارت و کنترل ظرفیت با استفاده از سیستم‌های شمارش خودکار افراد، و با یک سیستم دیجیتالی هوشمند برای تجزیه و تحلیل فضاها، ظرفیت و رفتار شرکت‌کنندگان؛ پوشیدن ماسک اجباری؛ بررسی دما؛ ژل های ضدعفونی کننده دست و دستگاه های ضد عفونی کننده در سراسر محل و استفاده از پاس های دیجیتال.

تیم FITUR