نحوه حضور در محل نمایگاه فیتور با رعایت پروتکل های بهداشتی در فیتور 2022

برای دستیابی به نمایشگاه و سالن های مرتبط با فیتور باید قوانین زیر رعایت شود 
-  شما باید بلیط خود را از قبل با ورود  به وب سایت تهیه و خریداری نمایید.-
-  در مدت زمان حضور در محل برگزاری  استفاده از ماسک (بدون دریچه) اجباری است -
 حداقل معیار فاصله ایمنی باید رعایت شود-
.  برای این منظور ما مکانیسم های مدیریت صف و کنترل جمعیت را با  درج علائم در طبقات ، کف  زمین ، هوا و پشتیبانی کارکنان انجام خواهیم داد-