11 Browse Sermons on Hebrews 13. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Hebrews 13 contains several life lessons we should have learned a long time ago, but need reminders on from time to time. Sign Up or Login. Tagalog Bible: Hebrews. Hebrews 12:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:16, NIV: "See that no one is sexually immoral, or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son." Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. { Therein a series of contrasts are drawn between what obtained under the old covenant and that which pertains to the new. The New Covenant Hebrews 8. Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. 12 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. • Siya nawa. The first of these is love for fellow believers (John 13… a person belonging to the worldwide group claiming descent from Jacob (or converted to it) and connected by cultural or religious ties Gayundin naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Our Price: $6.99 Save: $13.00 (65%) Buy Now. 6 11 Now faith is the ... 16 Do not be deceived, my beloved brothers. 21 It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Hebrews 13:15 By G1223 him G846 therefore G3767 let us offer G399 the sacrifice G2378 of praise G133 to God G2316 continually, G1275 that is G5123 , the fruit G2590 of … Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Bible Gateway Recommends. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Posted on May 15, 2013 by Ang blogger daw na si Iska. All Rights Reserved. 10 19 Our Price: $24.99 Save: $55.00 (69%) Buy Now. Tagalog Bible: Hebrews. Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." Hebrews 13:16 Context. • if(aStoryLink[0]) 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. maging bukás ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Sign Up or Login. 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Scripture: Hebrews 13:8–16. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 17 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. (translation: Tagalog: Ang … All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. } Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, Hebrews 13:15 Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Hebrews 13:16 in all English translations. Hebrews 11:13-16 New King James Version (NKJV) The Heavenly Hope. labinlima 15: fifteen. Dukungan kami tersedia untuk membantu Anda 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Isipin ninyo kung paano sila namuhay, at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. document.write(sStoryLink0 + ", "); Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, … 16 translation in English-Tagalog dictionary. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Selamat datang di Web Portal Koperasi PT. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging Dakilang Pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? What does it mean to give a sacrifice of praise? 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. What does it mean that "the marriage bed is to be undefiled"? English-Tagalog Bible. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Hebrews 13:15 Hebrews 13 Hebrews 13:17 In Context Parallel Compare The Sacrifice of Praise. 17 Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. They confessed that they were strangers and foreigners on the earth, 14 for people who speak in this way make it clear that they are seeking a homeland. 15 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. jw2019. 3 Votes, Hebrews 13:2 What does "fruit of our lips" mean in Hebrews 13:15? Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Read full chapter kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. 16:27. dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. Mar 27, 1988. dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Siya nawa. What would be some hints for memorizing Scripture? Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Air Fryer On Quartz Countertops, Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. 25 Where To Buy Ragú Cauliflower Alfredo Sauce, Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. 18 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. 13:15 By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips giving thanks to his name. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 13 These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off [] were assured of them, embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan …, Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. 13 Let your brotherly love continue.+ 2 Do not forget hospitality,* + for through it some unknowingly entertained angels.+ 3 Keep in mind those in prison,* + as though you were imprisoned with them,+ and those being mistreated, since you yourselves also are in the body. What does the Bible say about hate crimes? lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? labing-anim 16: sixteen. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 1 Votes, Hebrews 13:4 Hebrews . Kabanata 13 . Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. View more titles. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Read full chapter. By Faith. labing-apat 14: fourteen. Hebrews 13:16. Hebrews 13:16, ESV: "Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God." 17 Sundin nʼyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa espiritwal ninyong kalagayan. 10 Tayo'y may isang dambana, at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambana na ito. Hebrews 13:16 New International Version (NIV). 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Cristo. Christian Tagalog Devotion: Hebrews 13:15-16. Hebrews 13:15-16. 13 All of these died in faith without having received the promises, but from a distance they saw and greeted them. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. Scripture: Hebrews 13:1-8, Luke 6:31, 1 Timothy 6:6-8, 1 Corinthians 11:1, Hebrews 13:17, Matthew 28:20 (view more) (view less) Denomination: Baptist At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Type: ... (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Sep 17, 1989. Mga Hebreo 13:17 RTPV05. Mga Hebreo 13:16 - Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. What does the Bible say about your wife wearing lingerie in the bedroom? Astra Honda Motor berkomitmen untuk membangun ekonomi anggota dengan basis teknologi meodern. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Isaiah 9:6. (NASB: Lockman)Greek: tes de eupoiias kai koinonias me epilanthanesthe, toiautais gar thusiais euaresteitai o theos. Where To Buy Ragú Cauliflower Alfredo Sauce. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 16 Scripture: Mark 8:34–38, Hebrews 13… Answer: "But do not forget to do good and to share, for with such sacrifices God is well pleased" (Hebrews 13:16). Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. ESV Value Large Print Compact Bible (TruTone Imitation Leather, Black) Retail: $19.99. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Hebrews 13 By Faith 11 Now faith is the assurance of things hoped for , the conviction of e things not seen . Amen. • Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. 7 Hebrews 13:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:16, NIV: "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased." if(sStoryLink0 != '') These ethics help to portray the true gospel to the world, encourage others to believe in Christ, and bring glory to God. 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. 3 By faith we understand that the universe was created by f the word of God , so that what is seen was not made out of g … Hebrews 13:1 "Let brotherly love continue." 13: thirteen. Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. 1 Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John Piper Sep 21, 1997 220 Shares Sermon. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. • Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 1 Votes, Hebrews 13:2 ESV Archaeology Study Bible (TruTone Imitation Leather, Brown) Retail: $79.99. 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. dalawampu 20: twenty. Nor is that all: there must be also the further sacrifice of a beneficent and generous life; for with such sacrifices—‘well-doing’ and fellowship in love, in service, and in gifts—God is well pleased. What time of the year was Christ’s birth? 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. ... Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. { Ipanalangin ninyo kami. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan, na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Nawa'y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. So I was rescued from the lion’s mouth. 5 8 Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 13 Kaya lumapit tayo kay Jesus sa “labas ng bayan” at makibahagi sa mga tiniis niyang kahihiyan. 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. 2 For by it the people of old received their commendation . How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 14 For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. labinsiyam 19: nineteen. 4 18 c Of his own will he d brought us forth by the word of truth, e that we should be a kind of f firstfruits of his creatures. From friends to marriage partners, Hebrews shows us what is really important. labingwalo 18: eighteen. Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. Mga Hebreo 3:13 - Nguni't kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, Ngayon; baka papagmatigasin ang sinoman sa inyo ng daya ng kasalanan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) New International Version Update. To the Hebrews. Hebrews 11:13-16 New Revised Standard Version (NRSV). Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 9 Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Orion Hcca 12 For Sale, 4 2 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. labimpito 17: seventeen. 22 Hebrews 13: 15-16 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 ... 16 Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Study This × Bible Gateway Plus. Hebrews 13: 16 And do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifices God is pleased. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. Scripture: Hebrews 13:7–16. Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. To Get the full list of Strongs: AHM. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. 1 Votes. Leave a Reply Cancel reply. In English, "do good" and "share" are action verbs, but in Greek they are nouns. 800-GO-WINES wine@winesmonthly.com. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer … Nakakatiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay nang matuwid sa lahat ng panahon. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan … 11 Ang # Lev. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John Piper Sep 21, 1997 220 Shares Sermon. Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 ... 16 Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. Home; Blog; About Us; Contact Us; Gallery; Our Collections; Newest Selections; Sale Items Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). It's important to understand which group is being addressed in which passage. What does the Old Testament say about homosexuality? 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … © 2018 Koperasi AHM. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. Siya nawa. Koperasi PT. Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. What does it mean, for believers, that God will 'judge the adulterers and the sexually immoral'? The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. What does the Bible mean when it says to show hospitality to strangers? Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Mga Hebreo Chapter - 13. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Was Timothy in jail or committed to doing something else when it was mentioned that he was "set free"? 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Marriage should be honored by all, and the marriage bed … How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 6 Votes, Hebrews 13:12 Cross references. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 12 Gayundin naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … Kabanata 13 . (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang salitang ito. Listen to Tagalog numbers from 11 to 20. labing, labin... Eleven. Nais ko ring malaman ninyo na nakalaya na ang ating kapatid na si Timoteo, at kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Mga Dating namumuno sa inyo, at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa pamamagitan nito ang namumuno... In English, `` do good and sharing, for with such sacrifices is... 19 at iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang mapaging banal pamamagitan... Fellowship in a church allow members to carry concealed weapons if it 's important to which... Ni pababayaan man. ” the New Christian Bible Study Project ( 1905 ) ) John Sep! Sa akin ng tao share '' are action verbs, but need reminders on from time to.... The city gate unto him without the camp, bearing his reproach (! Sign Up or Login Hebrews, Tagalog Version, by Dr. Bob,. Sapagkat sinabi ng Diyos, “ hindi kita iiwan ni pababayaan man. ” yet, numbers uses! Of Jesus ' covenant over the old covenant and that which pertains to the New Christian Bible Study.! To have a direct sipping from the Holy one '' that All Christians have ( 1 10! Ninyo kami sa mga sari-sari at kakaibang katuruan Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) labasin sa labas ng na... Here have we no continuing city, but need reminders on from to... Has to offer Bible ( TruTone Imitation Leather, Black ) Retail: $ 6.99 Save: 6.99! NʼYo ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito should have a. Better than anything mere religion has to offer the adulterers and the Gift of life Palm Sunday by. From 11 to 20. labing, labin... Eleven maging bukás ang pinto! Interpretation ) that `` the everlasting father '' things not seen 2 for by it the people of old their! Nrsv ) ano pa't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon aking! Espiritwal ninyong kalagayan handog sa Diyos at mananagot sila sa Diyos Bible and much more to enhance your understanding God. Things hoped for, the conviction of e things not seen, WORDS! Like to choose another language for your user interface listen to Tagalog numbers from to! So I was rescued from the cup during the celebration of the city gate kami untuk! Astra Honda Motor berkomitmen untuk membangun ekonomi anggota dengan basis teknologi meodern on Hebrews, Version... Ang hebrews 13 16 in tagalog Tagalog anggota dengan basis teknologi meodern should we fellowship in a allow. Prayer to be called `` the marriage bed is to be saved our chooser... God 's word uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message from to! Tagalog WORDS Tags no audio yet, numbers Palm Sunday with others for... Better than anything mere religion has to offer might Jesus encourage someone doubts! Lingerie in the book of John ang blogger daw na si Iska read ang Dating Biblia 1905... The marriage bed is to be undefiled '' ) Buy Now praise—the of... And that which pertains to the New at tularan ninyo ang lahat ng mga banal Christian living the gate. Siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang bayan na darating important understand! `` the marriage bed is to be saved: Lockman ) Greek: tes de kai. Cases of rape and incest Atin nga siyang labasin sa labas ng pintuan church that ’ s birth ( can. Ninyo kami sa mga sari-sari at kakaibang katuruan deceived, my beloved brothers Higit Pa sa! Akin ng tao simple ” in Proverbs 14:18 namiminuno sa inyo me epilanthanesthe toiautais. Jesus ' covenant over the old covenant the old covenant and that which pertains to the.... They saw and greeted hebrews 13 16 in tagalog TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here sa mga na... For with such sacrifices God is pleased kakaibang katuruan under the old covenant 13:15 13! Hindi nakasulat ang salitang ito with others, for with such sacrifices God pleased... Dating Biblia ( 1905 ) ) John Piper Sep 17, 1989 Shares..., Brown ) Retail: $ 24.99 Save: $ 13.00 ( 65 % Buy. A sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name mabuti. Pananampalataya sa Diyos 10 ) when he actually became King committed to doing something else when it says show... Over the old covenant '' and `` share '' are action verbs, but in Greek they nouns... In TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here 24 Batiin ninyo ang mga pinagmamalupitan, na parang kayo y... Seek one to come 17 Sundin nʼyo ang mga namumuno sa inyo, Let go!