قابل توجه علاقمندان به حضور در نمایشگاهها

لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند .شماره حساب و مبلغ فیش و نحوه ارسال آن در آیین نامه آمده است

تقویم نمایشگاه های گردشگری و صنایع دستی 1396 با مدیریت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
نمایشگاه گردشگری تاپ ریزای فرانسه---- زمان 4  الی 7 مهر1396
نمایشگاه کوتفای کره----------11 الی 14 خردادماه
نمایشگاه گردشگری جاتای ژاپن---------زمان 30 شهریور  الی 2 مهرماه
نمایشگاه صنایع دستی مسکو---------28 شهریور الی 31 شهریور ماه
نمایشگاه صنایع دستی آرتیجیانای میلان--------11 الی 19 آذرماه
نمایشگاه گردشگری مسه وین اتریش..........-21 الی 24 دیماه
نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا-----------28 دیماه الی 2 بهمن ماه
نمایشگاه صنایع دستی مونیخ18 الی 24 اسفندماه