قابل توجه علاقمندان به حضور در نمایشگاهها

لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند .شماره حساب و مبلغ فیش و نحوه ارسال آن در آیین نامه آمده است

تقویم نمایشگاه ها

1395/3/4

--------

1395/3/4

-----------

کانون مجری نمایشگاه آرتیجیانای میلان 2018
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به نمایندگی از معاونت صنایع دستی سازمان نمایشگاه آرتیجیانای میلان را برگزار می کند.این نمایشگاه طی تا10 الی 18 آذرماه برگزار می شودمهلت ثبت نام در نمایشگاه مذکور تا پایان مرداد ماه 1397 است..