قابل توجه علاقمندان به حضور در نمایشگاهها

لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند .شماره حساب و مبلغ فیش و نحوه ارسال آن در آیین نامه آمده است

ثبت نام در نمایشگاه تاپ ریزا و جاتا به پایان رسید
با پایان ثبت نام در نمایشگاه تاپ ریزا فرانسه و جاتا 2016 ژاپن مراحل انجام امور دیگر این نمایشگاه در حال انجام است لذا از متقاضیان حضور در نمایشگاههای خارجی تقاضا می شود تنها درخواست خود را برای نمایشگاه وین و فیتور ارسال نمایند.