قابل توجه علاقمندان به حضور در نمایشگاهها

لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند .شماره حساب و مبلغ فیش و نحوه ارسال آن در آیین نامه آمده است

ثبت نام نمایشگاه تاپ ریزا به پایان رسید
با ثبت نام 8 شرکت ایرانی برای حضور در نمایشگاه تاپ ریزای فرانسه ثبت نام در این نمایشگاه به پایان رسید.و اطلاعات شرکت کنندگان ایرانی جهت حضور پر رنگ در این نمایشگاه برای شرکت برگزار کننده ارسال شد.