قابل توجه علاقمندان به حضور در نمایشگاهها

لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند .شماره حساب و مبلغ فیش و نحوه ارسال آن در آیین نامه آمده است

تقویم نمایشگاه های گردشگری و صنایع دستی 1395 با مدیریت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
نمایشگاه گردشگری تاپ ریزای فرانسه---- زمان 30 شهریور الی 2 مهر
نمایشگاه گردشگری جاتای ژاپن---------زمان 1 مهر الی 4 مهرماه
نمایشگاه صنایع دستی دوحه قطر---------11 الی 15 آبان ماه
نمایشگاه صنایع دستی آرتیجیانای میلان--------13 الی 21 آذرماه
نمایشگاه گردشگری مسه وین اتریش..........-23 الی 26 دیماه
نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا-----------29 دیماه الی 3 بهمن ماه1395