قابل توجه علاقمندان به حضور در نمایشگاهها

لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند .شماره حساب و مبلغ فیش و نحوه ارسال آن در آیین نامه آمده است

ثبت نام در نمایشگاه جاتا 2016 آغاز شد
علاقمندان به حضور در نمایشگاه جاتا 2016 ژاپن از روز یشنبه 3 خردادماه لغایت 30  خرداد ماه 1395 مهلت دارند جهت حضور در نمایشگاه  با مراجعه به سایت و تکمیل مدارک  در این نمایشگاه ثبت نام کنند لازم به ذکر است با توجه به برنامه ریزی های انجام شده پس از پایان ثبت نام این مهلت تمدید نخواهد شد