قابل توجه علاقمندان به حضور در نمایشگاهها

لطفا ضمن مطالعه آیین نامه نمایشگاهها و توجه به بندهای مالی و حقوقی آن اقدام به ثبت نام نمایند .شماره حساب و مبلغ فیش و نحوه ارسال آن در آیین نامه آمده است

تقویم نمایشگاه ها

1395/3/4

--------

1395/3/4

-----------

ثبت نام در نمایشگاه تاپ ریزا آغاز گردید
علاقمندان به حضور در نمایشگاه تاپ ریزای  2018 فرانسه از 15 تیرماه   10 مردادماه   1397 مهلت دارند جهت حضور در نمایشگاه  با مراجعه به سایت و تکمیل مدارک  در این نمایشگاه ثبت نام کنند لازم به ذکر است با توجه به برنامه ریزی های انجام شده پس از پایان ثبت نام این مهلت تمدید نخواهد شد.